Loading! Please wait...
КЛАС А ОФИСИ

Class A offices

  • Предлаганите в Полиграфик бизнес център офиси са с различна големина – от помещения за няколко души до големи помещения, съобразени с желания начин на ползване. Стените са зидани, измазани и гладко шлакловани, високи са 3,6 м. Зад первазите под прозорците са разположени вентилаторните секции за отопление и вентилация, както и гнездата за кабелите за хоризонтално полагане. Всяко помещение има и отвесни инсталационни полета за контактите и компютърната мрежа, завършени отгоре с перваз. Част от помещенията са с двоен под.

Високи качества и стандарти на работната среда

  • Надеждни сървърни зали, съвременно окабеляване и оптимална климатична система.
  • Полиграфик бизнес център отговоря на всички изисквания за офис сграда клас „А” - професионално управление и поддръжка на сградата, централна система за отопление, охлаждане и вентилация, противопожарна обезопасеност чрез пожароизвестителна и пожарогасителна система. Собствен трафопост с три трансформатора, захравани от два независими източника на електричество с автоматично превключване. UPS система за спешни ситуации (двата корпуса са със самостоятелни UPS), 24-часова физическа охрана и видеонаблюдение на всички нива на сградата и прилежащите площи, персонален контрол на достъпа - чрез персонални магнитни карти.
  • Полиграфик бизнес център разполага също с фиброоптична свързаност, която осигурява високоскоростен интернет достъп. Наемателите могат да ползват услугите на най-големите интернет доставчици. Сградата е с аналогова телефонна централа и отлично оптично окабеляване, на всеки етаж има по 2 технически помещения с комуникационни шкафове и ел.табла.
  • От входното фоайе в корпус „А”, по следващи стълби се стига до елегантно централно фоайе, от което тръгват тройно стълбище, облицовано с полиран варовик, и четири нови асансьора на фирма KONE с капацитет до 25 човека. Всички асансьори в сградата водят от сутерена до последния етаж. Последните етажи и в двата корпуса са с нови ,електрически капандури от фирма VELUX , и ситема за опресняване на въздуха.
  • Иновативни технологии при асансьорите.
  • Сградата разполага общо с 6 асансьора и 4 стълбища, които се използват за евакуация.

Contacts

Address: 47, Tsarigradsko shose Blvd., 1124 bc Yavorov, Sofia, Bulgaria

Tel: +359892 22 44 42

E-mail: info@polygraphic-bc.com

Contact us polygraphic logo
SEND